Interactive Online MSc

Potřebujete kvalitní manažerské vzdělání? Studijní program pro manažery Interactive Online MSc (Master of Science) na akreditované LIGS University představuje vyšší stupeň manažerského vzdělávání, který byl připraven pro časově vytížené účastníky ve více specializacích, aby si každý mohl vybrat dle svých zájmů a potřeb. Vzdělávací manažerský program je určen především absolventům bakalářského stupně vysokoškolského vzdělání, resp. BBA programu, bez manažerské praxe, kteří si chtějí rozšířit teoretické znalosti ve zvolené oblasti.

Odborné webináře zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných webinářů (online semináře) z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další.  Webináře slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem. Jejich cílem  je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Webináře jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Studium probíhá v interaktivní online formě v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání dospělých a využívá nejmodernější komunikační technologie. Studentům manažerského vzdělávacího programu Interactive Online MSc (Master of Science) univerzita LIGS University umožňuje vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného na internet. Program je poskytován univerzitou LIGS University se sídlem v USA. Úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný titul MSc a diplom vydaný touto americkou univerzitou a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business Administration) či ve studiu PhD (Doctor of Philosophy). Manažerské vzdělávací kurzy v rámci studijního programu MSc je možné absolvovat v českém, slovenském či anglickém  ruském jazyce nebo v jejich kombinaci.

Studium Interactive Online MSc můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program Interactive Online MSc můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia MSc (Master of Science)

 • Délka programu: standardně 1 - 2 roky (resp. individuálně)
 • Jazyk programu: český, slovenský a anglický jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma programu: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení manažerského studia MSc: kdykoliv v průběhu roku
 • Program je určen: především absolventům bakalářského stupně vysokých škol (Bc., resp. BBA) bez manažerské praxe
 • Získaný titul: MSc (Master of Business Administration)
 • Fotogalerie: slavnostní předávání diplomů
 • Možnost splátek: Ceník.

Výhody studijního programu Interactive Online MSc

 • Strategický pohled - vytvoříte si strategický pohled na reálný svět v oblasti podnikání a manažerské praxe,
 • Kariéra - „„připravíte se na kariéru na manažerské pozici, pochopíte principy fungování organizací a managementu,
 • Hodnotící schopnosti - naučit se používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich výhody a omezení,
 • Výběr specializace – možnost zaměřit se na konkrétní oblast zájmu.
 • Příprava na vyšší vzdělání - úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný profesní titul MSc a diplom vydaný univerzitou LIGS Universty a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business Administration) nebo PhD (Doctor of Philosophy).
 • Flexibilita – vzdělávání si můžete zcela přizpůsobit vašemu vytížení v práci i v osobním životě.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání MSc (Master of Science) vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání MSc využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA.
 • Podpora – odborná podpora tutorů, informační, organizační a technická podpora ze strany LIGS prostřednictvím e-mailů, Studentského informačního systému, chatů apod.
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu programu doporučených workshopů a seminářů pořádaných LIGS.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.

Základní informace o programu Interactive Online MSc (Master of Science)

Během celého programu Interactive Online MSc absolvuje každý student 12 předmětů: 7 povinných předmětů vybrané specializace a 5 předmětů z volitelného modulu (dle výběru účastníka).

Specializace programu Interactive Online MSc:

(student si volí jednu specializaci; každá specializace obsahuje 7 povinných předmětů):

 • Management - Management, Human resources, Strategické řízení, Krizový management, Projektové řízení, Procesní řízení, Risk management
 • Human Resource Management - Management, Human resources, Plánování a rozvoj lidských zdrojů, Získávání a výběr pracovníků, Pracovní právo, Komunikace, Manažerská etiketa, Finance Management
 • Marketing - Marketing, Management, Globální marketing, Marketingová komunikace, E-commerce, Internet jako součást strategie komunikačního marketingu, Řízená komunikace s médii
 • Finance Management - Management, Finance, Finanční reporting a analýzy, Manažerské účetnictví, Finanční trhy a investování, Risk management, Krizový management

Volitelný modul programu Interactive Online MSc

Účastník vzdělávací programu  si volí 5 předmětů dle svého výběru; vybrané předměty se nesmí shodovat s předměty vybrané specializace:

 • Strategické řízení
 • Krizový management
 • Projektové řízení
 • Procesní řízení
 • Komunikace
 • Marketing
 • Globální marketing
 • Marketingová komunikace
 • Strategické řízení prodeje
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
 • Obchodní právo
 • Pracovní právo
 • Manažerská etiketa
 • Finance
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
 • Human resources
 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů
 • Získávání a výběr pracovníků
 • E-commerce
 • Internet jako součást strategie komunikačního marketingu
 • Strategie cestovního ruchu
 • Mezinárodní cestovní management
 • Mezinárodní obchodní jednání

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online MSc

 • znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský nebo anglický  jazyk),
 • VŠ vzdělání (min. Bc. stupně) nebo BBA.

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem ve studiu je kromě tutorů také online podpora LIGS University využívající mimo jiné Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh programu Interactive Online MSc

Zahájit manažerský vzdělávací program je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Pro bezproblémové zvládnutí všech povinných studijních aktivit se účastníkům doporučuje řídit se navrženým harmonogramem.

Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení manažerského programu IO MSc je nutno absolvovat):

 • individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,
 • zpracování seminárních prací k jednotlivým předmětům,
 • absolvování testů znalostí z jednotlivých předmětů v prostředí e-learningu,
 • vypracování závěrečné práce.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb studentů):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • jazykový pobyt na Hawaii (tato nadstavbová aktivita není zahrnutá v ceně programu)

Cena manažerského studia Interactive Online MSc

Aktuální ceník vám poskytne manažer studijních programů.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • zpětnou vazbu od tutorů,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy a znalostní kvízy,
 • účast na doporučených webinářích.

Absolventi studia MSc získají diplom LIGS University

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi celosvětově uznávaný titul MSc a diplom vydaný americkou LIGS University. Máte jakýkoliv dotaz k manažerskému studiu Interactive Online MSc? Kontaktujte nás!