Interactive Online MPA

Interactive Online Master of Public Administration (MPA) je efektivní vzdělávací program zaměřený na oblast veřejného správy. Je obdobou manažerského vzdělávacího programu Master of Business Administration (MBA) - ten je však určen zejména pro soukromý sektor. Přímý dopad studia na zvolenou problematiku veřejného a neziskového sektoru je zajišťován ve všech předmětech v rámci programu IO MPA. Studenti si v písemných pracích volí témata zaměřená právě na tuto oblast. Kromě toho mají možnost účastnit se odborných webinářů jak s tématikou programu IO MPA, tak i s tématikou zaměřenou na jiné oblasti z nabídky akreditované LIGS University, aby měli možnost porovnávat postupy ve veřejném a soukromém sektoru.

Studium můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Brně, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Odborné webináře zdarma

Pro studenty manažerských programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných webinářů z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Těchto aktivit se mohou studenti účastnit online formou. Webináře slouží především k výměně praktických zkušeností mezi studenty a tutorem Jejich cílem je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Webináře jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

 • Máte zájem o motivační finanční bonus (kód na slevu) a přihlášku ke studiu MPA? Kontaktujte nás, prosím!

Program MPA je poskytován v českém jazyce (studenti ze Slovenska mohou psát práce a komunikovat ve slovenštině) a probíhá moderní interactive online formou, která umožňuje zahájit studium kdykoliv v průběhu roku. Program Master of Public Administration je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA. Úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný titul MPA a diplom vydaný touto univerzitou, a poté mohou pokračovat ve studiu například americkým programem Interactive Online PhD (Doctor of Philosophy) nebo Interactive Online DBA (Doctor of Business Administration).

Studium Interactive Online MPA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program Interactive Online MPA zaměřený na oblast veřejné správy můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia MPA (Master of Public Administration)

 • Délka programu: standardně 1 - 2 roky (resp. individuálně)
 • Jazyk programu: český s možností komunikace a psaní prací ve slovenštině
 • Forma programu: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou
 • Zahájení studia MPA Veřejná správa: kdykoliv v průběhu roku
 • Program je určen: absolventům vysokých škol nebo středních škol s praxí
 • Získaný titul: MPA (Master of Public Administration)
 • Fotogalerie: slavnostní předávání diplomů
 • Možnost splátek: Ceník.

Výhody studijního programu Interactive Online MPA

 • Atraktivní zaměření programu – pro profesionály a budoucí profesionály z oblasti veřejného a neziskového sektoru.
 • Větší odborný přehled - zvýšite si svůj přehled, odbornost a zaměření ve veřejném či neziskovém sektoru,„ naučíte se toto prostředí lépe pochopit, poznat jej do většího detailu, včetně nejrůznějších souvislostí a dějů,„„ naučite se pracovat se specializovanými zdroji informací,
 • Kvalifikace - posílite vaše profesionální schopnosti, které můžete využít při zdolávání a naplňování současných i budoucích profesionálních výzev a cílů, „naučíte se efektivně formulovat myšlenky a předávat informace, a to především v písemné, ale i v mluvené formě.
 • Vícejazyčnost – studium v češtině s možností komunikace, psaní prací a skládání testů ve slovenštině.
 • Úspora času – interaktivní online forma vzdělávání respektující časové možnosti účastníka.
 • Oxfordský tutorský model – model “one-to-one”, ve kterém je studentovi přiřazen v rámci každého předmětu jeden konkrétní tutor, se kterým má možnost konzultovat svoje studium.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další studijní materiály, usnadňující vzdělávání, vlastní knihovna.
 • Praxe – konzultace s tutory, odborníky v dané oblasti.
 • Příprava na vyšší vzdělání - úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný profesní titul MPA a diplom vydaný univerzitou LIGS Universty a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business Administration) nebo PhD (Doctor of Philosophy).
 • Flexibilita – vzdělávání si můžete zcela přizpůsobit vašemu vytížení v práci i v osobním životě.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání MBA (Master of Business Administration) vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání MPA využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.

Struktura programu Interactive Online MPA (Master of Public Administration)

Během celého programu Interactive Online MPA absolvuje každý student 12 předmětů: 8 předmětů v základním modulu (stejné pro všechny specializace) a 4 předměty z volitelného modulu (dle výběru účastníka).

Základní modul programu Interactive Online MPA (předměty jsou shodné pro všechny studenty):

 • Veřejná správa v praxi
 • Právní vztahy k nemovitostem
 • Management pro veřejný a neziskový sektor
 • Řízení lidských zdrojů pro veřejný a neziskový sektor
 • Marketing pro veřejný a neziskový sektor
 • Finance pro veřejný a neziskový sektor
 • Komunikace pro veřejný a neziskový sektor
 • Etiketa pro veřejný a neziskový sektor

Volitelný modul studijního programu Interactive Online MPA Veřejná správa

Student oboru Veřejná správa (Interactive Online Master of Public Administration) si volí 4 předměty dle svého zájmu a výběru):

 • Strategické řízení
 • Krizový management
 • Projektové řízení
 • Procesní řízení
 • Globální marketing
 • Marketingová komunikace
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů
 • Získávání a výběr pracovníků
 • Internet jako součást strategie komunikačního marketingu
 • Mezinárodní obchodní vztahy
 • Plánování IT strategie

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online MPA

 • znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský),
 • VŠ vzdělání (min. Bc. stupně) nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem ve studiu je kromě tutorů také online podpora LIGS University využívající mimo jiné Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh programu Interactive Online MPA

Zahájit "MPA program Veřejná správa" je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Pro bezproblémové zvládnutí všech povinných studijních aktivit se účastníkům doporučuje řídit se navrženým harmonogramem.

Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení programu IO MPA je nutno absolvovat):

 • individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,
 • zpracování seminárních prací k jednotlivým předmětům,
 • obhajoba seminárních prací (prostřednictvím skype videorozhovoru) k předmětům Veřejná správa v praxi a Právní vztahy k nemovitostem,
 • notestování znalostí z jednotlivých předmětů,
 • vypracování závěrečné práce a její obhajoba (prostřednictvím skype videorozhovoru)..

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb studentů):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • jazykový pobyt na Hawaii (tato nadstavbová aktivita není zahrnutá v ceně programu)

Cena manažerského studia Interactive Online MPA

Aktuální ceník vám poskytne manažer studijních programů.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • zpětnou vazbu od tutorů na písemné práce,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy a znalostní kvízy,
 • účast na doporučených webinářích.

Absolventi studia MPA získají diplom LIGS University

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi celosvětově uznávaný titul MPA a diplom vydaný americkou LIGS University. Máte jakýkoliv dotaz ke studiu Interactive Online MPA?