Interactive Online MBA

Chcete získat kvalitní manažerské vzdělání a konkurenční výhodu například ve svém podnikání či ve své profesní kariéře? Dálkové studium MBA je určeno právě pro vás! Manažerský studijní program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) na akreditované LIGS University představuje efektivní profesní manažerský program, který byl připraven pro velmi časově zaneprázdněné účastníky ve 14 specializacích, aby si mohl každý vybrat podle svých zájmů a potřeb. Kurz a studijní program Interactive Online MBA je určen především pro manažery na středním a vyšším stupni řízení.

Celosvětově platný diplom a titul MBA

Odborné webináře (online semináře) zdarma

Pro studenty programů LIGS University organizujeme v průběhu roku celou řadu doporučených odborných webinářů (online semináře) z oblasti managementu, financí, personalistiky, marketingu, práva a další. Těchto aktivit se studenti účastní online formou. Cílem odborných webinářů je doplnění si potřebné teorie v dané oblasti. Webináře jsou vedeny tutory LIGS University či dalšími odborníky v dané oblasti a probíhají ve vypsaných termínech na předem zvolené téma. Tyto aktivity jsou určeny pro všechny studenty všech našich programů a jsou pro ně zdarma a bez omezení.

Moderní profesní vzdělávání pro manažery

Tento distanční MBA program byl vyvinut a otestován v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti profesního vzdělávání a využívá nejmodernější komunikační prostředky. V kombinaci se Studentským informačním systémem tak umožňuje vzdělávat se kdykoliv, odkudkoliv a z jakéhokoliv počítače připojeného na internet. Program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA. Úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný profesní titul MBA a diplom vydaný touto univerzitou a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business Administration) nebo PhD (Doctor of Philosophy). Vzdělávání je možné absolvovat také ve slovenském nebo anglickém jazyce.

VIDEO: Zkušenosti absolventa studia MBA

Studium Interactive Online MBA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv

Studijní program Interactive Online MBA můžete zahájit kdykoliv a kdekoliv, kde máte připojení k internetu (například v Praze, Plzni, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Karlových Varech, Liberci, Ústí nad Labem, Pardubicích, Olomouci, ve Zlíně, Ostravě, v Jihlavě anebo v Bratislavě či v jiných městech České republiky anebo Slovenské republiky (Prešov, Bratislava) nebo kdekoliv jinde na světě, kde se připojíte k internetu).

Délka a forma studia MBA (Master of Business Administration)

 • Délka programu: standardně 1 - 2 roky (resp. individuálně)
 • Jazyk programu: český, slovenský a anglický jazyk nebo kombinace těchto jazyků
 • Forma programu: Oxfordský tutorský model spojený s interactive online formou (dálkové studium MBA)
 • Zahájení studia MBA: kdykoliv v průběhu roku
 • Program MBA je určen: absolventům vysokých škol (min. Bc.) nebo středních škol s maturitní zkouškou a manažerskou praxí
 • Získaný titul: MBA (Master of Business Administration)
 • Fotogalerie: slavnostní předávání diplomů
 • Možnost splátek: Ceník.

Výhody studijního programu Interactive Online MBA

 • Strategický pohled na podnikání - vytvoříte si strategický pohled na reálný svět v oblasti podnikání a manažerské praxe,
 • Kariéra v TOP managementu - „„připravíte se na kariéru ve vrcholovém managementu prostřednictvím rozvoje a zdokonalení vlastních dovedností,
 • „„Odolnost - naučíte se, jak se vypořádat se změnami v dynamickém podnikatelském prostředí,
 • Organizační schopnosti - „„pochopíte principy fungování organizací a managementu,
 • Řídící schopnosti - „„naučit se používat nástroje řízení a kriticky hodnotit jejich výhody a omezení,
 • Osobní rozvoj - „„rozvinete vaše silné stránky tak, aby vyhovovaly vašim budoucím profesním úkolům a cílům.
 • Příprava na vyšší vzdělání - úspěšní absolventi získají celosvětově uznávaný profesní titul MBA a diplom vydaný univerzitou LIGS Universty a poté mohou pokračovat ve vzdělávání v programu DBA (Doctor of Business Administration) nebo PhD (Doctor of Philosophy).
 • Flexibilita – vzdělávání si můžete zcela přizpůsobit vašemu vytížení v práci i v osobním životě.
 • Nezávislost a pohodlí – Interactive Online forma vzdělávání MBA (Master of Business Administration) vám umožní vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv s využitím počítače připojeného k internetu. Je jedno, jestli je vaším domovem Středočeský kraj, Praha, Jihočeský kraj, České Budějovice, Plzeňský (bývalý Západočeský) kraj, Plzeň, Ústecký (bývalý Severočeský) kraj, Ústí nad Labem, Východočeský kraj, Hradec Králové, Jihomoravský kraj, Brno, Moravskoslezský (bývalý Severomoravský) kraj, Ostrava, Kraj Vysočina, Jihlava, Olomoucký kraj, Olomouc, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, Liberecký kraj, Liberec, Zlínský kraj, Zlín anebo jestli bydlíte či pracujete například v Bratislavě nebo v Prešově na Slovensku. Interactive Online forma vzdělávání MBA využívá nejmodernější informační a komunikační technologie.
 • Kvalita – program je poskytován americkou LIGS University se sídlem v USA.
 • Podpora – odborná podpora tutorů, informační, organizační a technická podpora ze strany LIGS University prostřednictvím e-mailů, Studentského informačního systému, chatů apod.
 • Osobní setkáni s regionálním manažerem studijních programů
 • Praxe – možnost účastnit se v průběhu programu doporučených workshopů a webinářů pořádaných LIGS University.
 • Zdroje – kompendia, prezentace a další elektronické učební materiály, seznam doporučené literatury a vytipované internetové zdroje usnadňující vzdělávání.

Základní informace o programu Interactive Online MBA (Master of Business Administration)

Během celého programu Interactive Online MBA absolvuje každý student 12 předmětů: šest předmětů v základním modulu (stejné pro všechny specializace), dva předměty v rámci specializace (dle výběru účastníka) a čtyři předměty z volitelného modulu (dle výběru účastníka).

Základní modul programu Interactive Online MBA (předměty jsou shodné pro všechny studenty):

 • Management
 • Human resources
 • Marketing
 • Finance
 • Komunikace
 • Manažerská etiketa

Specializace programu Interactive Online MBA

Účastník MBA kurzu si volí jednu specializaci; každá specializace obsahuje dva předměty:

 • Strategický management - Strategické řízení, Krizový management
 • HR Management - Plánování a rozvoj lidských zdrojů, Získávání a výběr pracovníků
 • Projektový management - Projektové řízení, Procesní řízení
 • E-business - E-commerce, Internet jako součást strategie komunikačního marketingu
 • Mezinárodní marketing - Globální marketing, Marketingová komunikace
 • Mezinárodní obchod - Mezinárodní obchodní jednání, Mezinárodní obchodní vztahy
 • Sales management - Strategické řízení prodeje, Key account management
 • Finanční management - Risk management, Finanční trhy a investování
 • IT management - Plánování IT strategie, IT infrastruktura
 • Účetnictví - Finanční reporting a analýzy, Manažerské účetnictví
 • Cestovní ruch a letecká doprava – předměty Management cestovního ruchu a Civilní letecká doprava
 • Právo – předměty Pracovní právo a Občansko-obchodní
 • Environmentální management - Ochrana životního prostředí a Globální změny klimatu
 • Logistika - Distribuční logistika a Integrální logistika
 • Řízení obchodu s realitami - Obchod s nemovitostmi a Realitní trh
 • Rozvoj podnikání - Inovativní business modely a Občansko-obchodní právo

Volitelný modul programu Interactive Online MBA

Student MBA programu si volí 4 předměty dle svého výběru, vybrané předměty se nesmí krýt s předměty zvolené specializace:

 • Strategické řízení
 • Krizový management
 • Projektové řízení
 • Procesní řízení
 • Globální marketing
 • Marketingová komunikace
 • Strategické řízení prodeje
 • Key account management
 • Risk management
 • Finanční trhy a investování
 • Finanční reporting a analýzy
 • Manažerské účetnictví
 • Plánování a rozvoj lidských zdrojů
 • Získávání a výběr pracovníků
 • E-commerce
 • Internet jako součást strategie komunikačního marketingu
 • Mezinárodní obchodní jednání
 • Mezinárodní obchodní vztahy
 • Plánování IT strategie
 • IT infrastruktura
 • Management cestovního ruchu
 • Civilní letecká doprava
 • Pracovní právo
 • Občansko-obchodní právo
 • Ochrana životního prostředí
 • Globální změny klimatu
 • Distribuční logistika
 • Integrální logistika
 • Obchod s nemovitostmi
 • Realitní trh
 • Inovativní business modely
 • Společenská odpovědnost firem
 • Kybernetická bezpečnost

Podmínky přijetí ke studiu Interactive Online MBA

 • znalost zvoleného jazyka programu (český, slovenský nebo anglický   jazyk),
 • VŠ vzdělání (min. Bc. stupně) nebo SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou s manažerskou praxí.

Dokumenty potřebné k přijetí:

 • přihláška ke vzdělávání (kontaktujte nás a přihlášku vám zašleme)
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • profesní životopis včetně fotografie.

Všechny dokumenty jsou zasílány v elektronické podobě.

Studentský informační systém

Pomocníkem ve studiu je kromě tutorů také online podpora LIGS University využívající mimo jiné Studentský informační systém (SIS). V zabezpečeném prostředí SIS má každý student k dispozici všechny potřebné informace o programu, kontakty a další nezbytné materiály. Může zde rovněž sledovat průběh svého vzdělávání, absolvované předměty, hodnocení prací apod. Díky SIS se může každý vzdělávat kdykoliv a odkudkoliv na světě.

Průběh programu Interactive Online MBA

Zahájit MBA program je možné ihned po uzavření smlouvy. Studijní aktivity absolvuje každý účastník individuálně v tempu, které si sám určuje. Pro bezproblémové zvládnutí všech povinných studijních aktivit se účastníkům doporučuje řídit se navrženým harmonogramem.

Povinné aktivity (pro úspěšné ukončení programu IO MBA je nutno absolvovat):

 • individuální nastudování nezbytného teoretického základu pro absolvování programu,
 • zpracování případových studií a modelových situací k jednotlivým předmětům,
 • absolvování testů znalostí z jednotlivých předmětů v prostředí e-learningu,
 • vypracování závěrečné práce.

Doporučené aktivity (absolvování těchto aktivit vychází ze zájmu a potřeb studentů):

 • odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University ve vypsaných termínech, které slouží k lepšímu pochopení dané problematiky
 • jazykový pobyt na Hawaii (tato nadstavbová aktivita není zahrnutá v ceně programu)

Cena manažerského studia Interactive Online MBA

Aktuální ceník vám poskytne manažer studijních programů MBA.

Kurzovné zahrnuje:

 • elektronické materiály,
 • přístup do Studentského informačního systému (SIS),
 • zpětnou vazbu od tutorů na písemné práce,
 • elektronickou komunikaci s tutory,
 • e-learningové testy a znalostní testy,
 • účast na doporučených webinářích.

Absolventi studia MBA získají diplom LIGS University

Po ukončení programu obdrží úspěšní absolventi celosvětově uznávaný titul MBA a diplom vydaný americkou LIGS University a osvědčení o absolvování manažerského programu Interactive Online MBA. Máte jakýkoliv dotaz ke studiu Interactive Online MBA? Kontaktujte nás!